رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی : چهار نون نحس تاریخ
دکتر هلاکویی


download


download

عقد کردن و ناراضی بودن دختر از خانواده پسر به دلیل انجام ندادن درست آداب و رسوم و بی‌ تفاوت بودن، جواب هلاکویی: بهترین شانس در داشتن خانواده شوهر بدون دخالت آنها در زندگی‌ – دختر ۲،۵ ماهه و خوابیدن فقط در آغوش‌ مادر، مساله بردن نوزاد به مهمانی ها، اهمیت نظم و تنهائی‌ و یکدستی و یکنواختی – زن و بچه دار شدن و گذاشتن از اهداف خود، درس و کار و بچه داری برای خانمها – دختر ۲۵ ساله و مهاجرت به کانادا، ماندن دوست پسر در ایران برای سربازی، ادامه رابطه یا اتلاف وقت، آزادی، عوض شدن دید و نظر در کشور جدید – دختر ۳۱ ساله و مساله ازدواج، مادری کردن برای خواهر برادر، اهل ازدواج نبودن، اهل بچه داری نبودن


download


download

اعتیاد مرد به مسائل جنسی‌ “سکچوال ادیکشن”، رابطه جنسی‌ اینترنتی و مجازی ،اعتراف به همسر و تمایل مرد به طلاق با وجود حل مشکل، خشم زن – دختر ۳۱ ساله و مهاجرت به کانادا برای زندگی‌ بهتر، گرفتار شدن به بیماری “‌ام اس‌” ، ماندن در کانادا یا رفتن به ایران، مساله ازدواج با وجود بیماری – عقد دختر در ایران و پسر در استرالیا در عرض ۳ هفته، متهم شدن از طرف خانواده پسر به گول زدن پسر، لرزش دست دختر و اتهام برای بیماری‌های نداشته

Sexual addiction , Cybersex , internet sex addiction


download


download

الگو برداری فرزند از مادر، چگونگی‌ تغییر رفتار بد در دختر ۲۵ ساله – آزار جنسی‌ در کودکی، آزار جنسی‌ از طرف نامزد سابق، تخصص در قربانی شدن و فدا شدن به دلیل آسیب‌های کودکی، خود دوستی‌، خود ناپسندی، گرفتار پسر‌های نامناسب شدن – زندگی‌ زن و شوهر در یک ساختمان با پدر شوهر و مادر شوهر، مشکل عروس با پدر شوهر پر توقع، گیر افتادن شوهر بین پدر و همسر – ایراد به دکتر هلاکویی برای کوباندن مذهب، باور‌ها و اعتقادات و از دست دادن ارتباط با دنیای امروز، دین و مذهب و پیروان مذاهب

1 2 3 175