رازها و نیازها

برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

وابستگی در زندگی زناشویی بعد از مدتی تبدیل به جنگ و بعد از جنگ تبدیل به تنفر می‌شود. دکتر هلاکویی


download


download

آزادی و محدود کردن افراد، افکار و گفتار و رفتار، قواعد و قوانین، حجاب اجباری، آزاد بودن چند زن داشتن در ایران، مظلوم و ظالم در سیستم دیکتاتوری، جدایی دین و پول از حکومت – مشکل برای یاد گیری زبان خارجی‌ و کمبود توجه و تمرکز – زوج میانسال در آمریکا با یک فرزند ۱۸ ساله، تمایل به آوردن فرزند خوانده از ایران – تک فرزند ۲۱ ساله در تهران با مشکل افسردگی

1 2 3 163