برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

خوبِ خود باش ، بهترین مباش ، بهترین بدبختیست . دکتر هلاکویی

رادیو همراه

1 2 3 108


download


download

پسر ۱۷ ساله و مشکلات در مدرسه و تهدید معلم در آمریکا، “ای دی دی” ، تمایل به خود کشی و مصرف مواد – خانم مطلقه ۳۷ ساله، مهاجرت  پس از طلاق و دوستی‌ با مرد کانادایی تنبل – خانم مطلقه ۳۲ ساله ، مهاجرت به کانادا و تمایل به ازدواج با پسر مجرد در ایران، احتمال خطر و آمدن پسر به کانادا از طریق ازدواج ، خر پرنده برای مهاجرت دیگران، پول نداشتن یا توانایی در نیاوردن پول – مشکل نیچه با زنان و توضیحات فرهنگ هلاکویی در این مورد


download


download

پخش قسمتی‌ از برنامه ننه سلیمه در مراسم یک سالگی رادیو همراه – سرنوشت و نظر دکتر هلاکویی راجع به آن، ملت ایران دارای دکترای خود فریبی و دگر فریبی، دکّان مذهب

1 2 3 108